Top

– Ærgerligt at snyd har lukket for energitilskud til hulmursisolering, siger John Reese, direktør i Haderslev-firmaet Witas ApS, der – som den eneste Danmark – nu udbetaler energitilskud til hulmursisolering.

Det er en rigtig god investering at få isoleret hulmuren i sit parcelhus, sin villa eller forretningsejendom. Rigtig mange huse og forretningsejendomme som er opført før 1980 kan reducere varmeregningen kraftigt ved at efterisolere. Efterisolering sparer ikke kun penge, men giver samtidig et bedre indeklima både sommer og vinter og gavner miljøet.

Hvis man går med planer om at få efterisoleret ejendommen, er der ingen grund til at vente selv om Energistyrelsen (under Energi-, Forsynings – og Klimaministeriet) midlertidigt har lukket for kassen med energitilskud til hulmursisolering. For det landsdækkende isoleringsfirma Witas med base i Haderslev har trodset ministerium og styrelse, og udbetaler som det eneste firma i Danmark energitilskud til husejeren efter endt isolering.

– Det er en tillidssag at få isoleret sin hulmur i huset. Når montøren er kørt, er det svært for husejeren at kontrollere, om der rent faktisk er fyldt isolering i fra sokkel til tag, siger John Reese, medejer og direktør i Witas ApS i Haderslev.

Hvor pengene til energitilskuddet kommer fra, vil John Reese ikke oplyse. Han kalder det en forretningshemmelighed.

Også Haderslev-firmaet tilbyder husejere et gratis termografitjek.

– Vi går meget omhyggeligt til værks med termografikamera, som kan ”se” igennem murværket. Derfor er vores betingelse, at husejeren skal være hjemme, mens vi er der. Så kan han/hun ved selvsyn se, om hulmuren mangler isolering, siger John Reese.

– Det har vist sig, at det både er for let og for dumt at snyde, derfor er vi omhyggelige med dokumentationen både før og efter isoleringsarbejdet, understreger han.

Efter at TV2 i en udsendelse i januar kunne dokumentere, at der var blevet snydt med såvel isolering som tilskud, foretog Energistyrelse en række stikprøvekontroller. Her viste det sig, at der var fejl i rigtig mange indberetninger og ansøgninger om tilskud. Nogle isoleringsfirmaer havde oplyst meget mere isoleret hulmur, end der var hulmur på de enkelte adresser.

Om der igen kan ydes tilskud fra Energiselskabernes Energispareindsats ligger hen i det uvisse, oplyser Energistyrelsens Energirådgivning. Men der er altså energitilskud at hente, når Haderslev-firmaet står for arbejdet!

                                   ******************************

*Yderligere information kan fås hos medejer og direktør John Reese, Witas ApS, tlf. 2811 3326.